ASP.NET MVC Developer - VG WORK

ASP.NET MVC Developer

Վերջնաժամկետ 30.12.2020
Ամբողջ դրույք
Երևան

 

Աշխատանքի նկարագիր

We are looking for a Middle ASP.NET MVC developer with  knowledge of JavaScrip to join Digitain’s powerful team. He/she will be involved in the life cycle of development process working.

 

Աշխատանքային պարտականություններ

•   Design, develop and support new business solutions

•   Develop applications according to the technical documentations

•   Maintain a high level of proficiency in company-directed advanced methods and technologies

•   Work in a team at all phases of software development life cycle

•   Involvement also in .NET and .NET Core projects.

 

Անհրաժեշտ հմտություններ

•   At least 2 years’ C# development experience

•   ASP.NET MVC experience is a big plus

•   Good knowledge of OOP

•   Experience of working with JavaScript.

•   Experience of working with DB

 

Դիմելու ընթացակարգ

Համապատասխան որակավորում ունեցող անձանց խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) ուղարկել էլեկտրոնային փոստով՝ career@digitain.com ՝ թեմայի «Subject» բաժնում պարտադիր նշելով «ASP.NET MVC Developer vg-work.am»:

Դիտում ՝

Նմանատիպ հայտարարություններ

Senior Node.js Developer

Hexometer Վերջնաժամկետ 21.01.2021
Ամբողջ դրույք Երևան

Hexometer is looking for a Senior Node.js Developer.

IT senior specialist

INGO ARMENIA Վերջնաժամկետ 20.01.2021
Ամբողջ դրույք Երևան

INGO ARMENIA ICJSC is looking for a motivated, hard-working candidate to fill the position of IT senior Specialist.

Manual QA Engineer (remote)

Sygnoos Վերջնաժամկետ 20.01.2021
Տանը Երևան

Sygnoos is looking for Manual QA Engineer (remote).