INTERNSHIP 6 Month: UI/UX Designer - VG WORK

INTERNSHIP 6 Month: UI/UX Designer

Վերջնաժամկետ 07.01.2021
Առանց փորձի
Երևան

 

Աշխատանքի նկարագիր

We are looking for an intern, an energetic, passionate and creative Person with up-to-date knowledge of design solutions to create designs for web applications and print materials with high visual impact.

You will work on a variety of web applications and websites, corporate identities, flyers and brochures and you will be responsible for conceptualization and implementation of the designs of our web solutions.
Duration:  6 Month

 

Անհրաժեշտ հմտություններ

•   Do you have some experience in designing web applications (SaaS Software) and websites?
•   Can you deliver outstanding graphical works?
•   Did you work in Figma already?
•   You have a Bachelor’s degree, better a Master degree?
•   Your English perfect, oral and writing?

Please apply ONLY when you can answer all questions with a yes.

 

Դիմելու ընթացակարգ

Համապատասխան որակավորում ունեցող անձանց խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրությունը (CV IN ENGLISH including SALARY EXPECTATION) ուղարկել էլեկտրոնային փոստով՝ hr@willing-able.com ՝ թեմայի «Subject» բաժնում պարտադիր նշելով «INTERNSHIP 6 Month: UI/UX Designer vg-work.am»:

Դիտում ՝

Նմանատիպ հայտարարություններ

Senior Node.js Developer

Hexometer Վերջնաժամկետ 21.01.2021
Ամբողջ դրույք Երևան

Hexometer is looking for a Senior Node.js Developer.

IT senior specialist

INGO ARMENIA Վերջնաժամկետ 20.01.2021
Ամբողջ դրույք Երևան

INGO ARMENIA ICJSC is looking for a motivated, hard-working candidate to fill the position of IT senior Specialist.

Manual QA Engineer (remote)

Sygnoos Վերջնաժամկետ 20.01.2021
Տանը Երևան

Sygnoos is looking for Manual QA Engineer (remote).