PHP/ Laravel Developer - VG WORK

PHP/ Laravel Developer

Վերջնաժամկետ 10.01.2021
Ամբողջ դրույք
Երևան

 

Աշխատանքի նկարագիր

HackTech is in an exciting period of growth so we require another PHP / Laravel Developer to join our team. HackTech is hiring a full-time PHP / Laravel developer to join its vibrant and growing team and to work on the various international projects that the company is implementing. This is a really exciting opportunity to get in early at an ambitious, successful and rapidly growing tech startup. Join us in designing our future.

 

Աշխատանքային պարտականություններ

•   Write clean, secure, test-driven, easily maintainable and modular codes;
•   Database designing and maintenance;
•   Build reusable code and libraries for future use;
•   Troubleshoot and debug applications;
•   Perform UI/backend tests to optimize performance;
•   Collaborate and work with frontend and mobile app developers on the backend needs of projects;
•   Adhere closely to development plans and anticipate changes to specification or schedule as they become necessary during development;
•   Work with project managers when gathering requirements, presenting work, etc. and be able to take complex technical terms and break them down into layman’s terms;
•   Keep abreast of new trends and best practices in web development;
•   Stay updated on new trends and best practices in web development;
•   Convey effectively with all task progress, evaluations, suggestions, schedules along with technical and process issues;
•   Client communication (verbal/written) as and when required.

 

Անհրաժեշտ հմտություններ

•   Previous working experience as a PHP / Laravel developer for 3 years;
•   BS/MS degree in Computer Science, Engineering, MIS or similar relevant field;
•   Hands-on experience with SQL;
•   SOLID principles, REST API design;
•   Unit testing (PHPUnit);
•   MySQL profiling and query optimization;
•   Creative and efficient problem solver;
•   Proficiency in English.

 

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

 

Դիմելու ընթացակարգ

Համապատասխան որակավորում ունեցող անձանց խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) ուղարկել էլեկտրոնային փոստով՝ careers@gohacktech.com ՝ թեմայի «Subject» բաժնում պարտադիր նշելով «PHP/ Laravel Developer vg-work»:

Դիտում ՝

Նմանատիպ հայտարարություններ

Senior Node.js Developer

Hexometer Վերջնաժամկետ 21.01.2021
Ամբողջ դրույք Երևան

Hexometer is looking for a Senior Node.js Developer.

IT senior specialist

INGO ARMENIA Վերջնաժամկետ 20.01.2021
Ամբողջ դրույք Երևան

INGO ARMENIA ICJSC is looking for a motivated, hard-working candidate to fill the position of IT senior Specialist.

Manual QA Engineer (remote)

Sygnoos Վերջնաժամկետ 20.01.2021
Տանը Երևան

Sygnoos is looking for Manual QA Engineer (remote).