QA Engineer - VG WORK

QA Engineer

Վերջնաժամկետ 27.12.2020
Ամբողջ դրույք
Երևան

 

Աշխատանքի նկարագիր

We are looking for an experienced QA Engineer to join our growing team.

 

Աշխատանքային պարտականություններ

•   Review requirements, specifications and technical design documents to provide timely and meaningful feedback

•   Create detailed, comprehensive and well-structured test plans and test cases

•   Estimate, prioritize, plan and coordinate testing activities

•   Identify, record, document thoroughly and track bugs

•   Perform thorough regression testing when bugs are resolved

•   Develop and apply testing processes for new and existing products to meet client needs

•   Liaise with internal teams (e.g. developers and product managers) to identify system requirements

•   Monitor debugging process results

•   Investigate the causes of non-conforming software and train users to implement solutions

•   Track quality assurance metrics, like defect densities and open defect counts

•   Stay up-to-date with new testing tools and test strategies

 

Անհրաժեշտ հմտություններ

•   2+ years of experience as a Manual QA;

•   Strong knowledge of software QA methodologies, tools and processes

•   Experience in writing clear, concise and comprehensive test plans and test cases

•   Ability to do manual testing across multiple devices (iPhone, iPad, laptop, desktop), operating system (Windows, OSX) and browsers (Chrome, Safari, Edge, IE).

•   Solid knowledge of SQL and scripting

•   Experience in QA automation will be an asset;

•   Experience working in an Agile/Scrum development process

•   Experience with performance and/or security testing is a plus

•   BS/MS degree in Computer Science, Engineering or a related subject

 

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

 

Դիմելու ընթացակարգ

Համապատասխան որակավորում ունեցող անձանց խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) ուղարկել էլեկտրոնային փոստով՝ recruitment@oneplanetstudios.com ՝ թեմայի «Subject» բաժնում պարտադիր նշելով «QA Engineer vg-work.am»:

Դիտում ՝

Նմանատիպ հայտարարություններ

Senior Node.js Developer

Hexometer Վերջնաժամկետ 21.01.2021
Ամբողջ դրույք Երևան

Hexometer is looking for a Senior Node.js Developer.

IT senior specialist

INGO ARMENIA Վերջնաժամկետ 20.01.2021
Ամբողջ դրույք Երևան

INGO ARMENIA ICJSC is looking for a motivated, hard-working candidate to fill the position of IT senior Specialist.

Manual QA Engineer (remote)

Sygnoos Վերջնաժամկետ 20.01.2021
Տանը Երևան

Sygnoos is looking for Manual QA Engineer (remote).