Senior iOS Developer (Remote) - VG WORK

Senior iOS Developer (Remote)

Վերջնաժամկետ 19.12.2020
Տանը
Երևան

 

Աշխատանքի նկարագիր

We are an international IT company headquartered in Ireland. For more than 5 years, our professional team has been developing projects in the field of fintech, social media and e-commerce.

Our team is the future of not only our company, but also the world of digital technologies. Join us and launch your ideas into the technology world!

 

Աշխատանքային պարտականություններ

•   Development of new application functionality

•   Support for existing application functionality

•   Code review

 

Անհրաժեշտ հմտություններ

3-6 years of relevant experience

Architecture

•   MVVM + Clean
•   Unidirectional

Technology Stack:

•   Development language-Swift
•   We use  RxSwift library
•   Database-  Realm
•   Moya for server requests
•   Layout UI in the code

 

Դիմելու ընթացակարգ

Համապատասխան որակավորում ունեցող անձանց խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) ուղարկել էլեկտրոնային փոստով՝ hr.arm@all.me ՝ թեմայի «Subject» բաժնում պարտադիր նշելով «Senior iOS Developer (Remote) vg-work.am»:

Դիտում ՝

Նմանատիպ հայտարարություններ

Senior JavaScript developer

Digitain Armenia Վերջնաժամկետ 30.12.2020
Ամբողջ դրույք Երևան

Digitain Armenia is looking for a Senior JavaScript developer.

ASP.NET MVC Developer

Digitain Armenia Վերջնաժամկետ 30.12.2020
Ամբողջ դրույք Երևան

Digitain Armenia is looking for a Middle ASP.NET MVC developer with knowledge of JavaScrip.

WordPress Developer

Twelve Company Վերջնաժամկետ 30.12.2020
Ամբողջ դրույք Երևան

Twelve Company is looking for a WordPress Developer.