Архивы Այլ ոլորտներ - VG WORK

Աշխատանքը նման է գեղեցիկ կնոջ՝
նա սպասել չի սիրում

Ընդլայնված որոնում
3 գործ է գտնվել

Project and Team Manager

Brandingo Վերջնաժամկետ 29.11.2020
Ամբողջ դրույք Երևան

Brandingo is looking for a Project and Team Manager.

Project Manager

Exio.tech Վերջնաժամկետ 29.11.2020
Ամբողջ դրույք Երևան

Exio.tech is looking for a talented and responsible full-time Project Manager.

Project Manager

DataOwl Վերջնաժամկետ 29.11.2020
Ամբողջ դրույք Երևան

DataOwl Team is looking for a passionate, positive and self-motivated Project Manager to join our close-knit team that is looking to build great things together.