Архивы Մարդկային ռեսուրսներ - VG WORK

Աշխատանքը նման է գեղեցիկ կնոջ՝
նա սպասել չի սիրում

Ընդլայնված որոնում
1 գործ է գտնվել

Human Resources and Operations Manager

Devolon Armenia Վերջնաժամկետ 29.11.2020
Ամբողջ դրույք Երևան

Devolon Armenia is looking for a Human Resources and Operations Manager